Osmanlı Devleti Dönemleri

Osmanlı Devleti:  

 Osmanlı Devleti 5 döneme ayrılır:

  • Kuruluş Dönemi: Osman Gazi'den Sultan II.Murad'a kadar olan döneme denir. 1299 yılında Osmanlı Devleti kuruldu. Orhan Gazi, I.Murad, I.Beyazıt ve I.Mehmet. Bu padişahlar Osmanlı'yı geliştirdiler.
  • Yükseliş Dönemi: II. Murad'dan başlayan dönemdir ve Kanuni Sultan Süleyman'da biter. Bu padişahlar Osmanlı topraklarını yaklaşık %60 büyüttüler.
  • Duraklama Dönemi: Her devlet gibi Osmanlı Devleti'de bir müddet sonra fetihleri ve zaferleri unuttu. Çünkü Büyük zaferler IV.Murad'a kadar olmadı.(IV. Murad Bağdat'ı fethetmiştir).
  • Gerileme Dönemi:IV.Murad'dan II. Abdülhamid'e kadar olan dönemdir. Osmanlı yenilikler yapmaya çalışmıştır. Fakat bunların çoğunda başarılı olamamıştır.
  • Dağılma Dönemi: II. Abdülhamid Osmanlı'yı çok yükseltmiştir. Yeniliklerinin çoğunda başarılı olmuştur. Ondan sonrada V. ve VI. Mehmet gelmiştir. Onların zamanında Osmanlı kaldırılmıştır. Ankara meclisi 1 Kasım 1922 yılında 307 sayılı kanuna göre saltanatı kaldırmışlardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !